T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ermenek Mustafa-Ayşe Karpuzcu İlçe Halk Kütüphanesi

Organizasyon şeması


          
           ORGANİZASYON ŞEMASI


 T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü

 T.C.
Ermenek Kaymakamlığı

Mustafa ve Ayşe Karpuzcu
İlçe
Halk Kütüphanesi